Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học quốc tế "Thương mại và phân phối" lần thứ 3 năm 2022 (Commerce and Distribution - Codi 2022)

Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học quốc tế `Thương mại và phân phối` lần thứ 3 năm 2022 Commerce and Distribution (Codi 2022))

Thời gian tổ chức: Dự kiến trung tuần tháng 2 năm 2022.

Địa điểm: Trường Đại học Thương mại.

Chi tiết Thư mời

  • Thứ Ba, 17:11 24/08/2021

Tags: