Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học

ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Danh sách đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021 tải về tại đây

- Danh sách đề tài NCKH của sinh viên năm học 2019 - 2020 tải về tại đây

- Danh sách đề tài NCKH của sinh viên năm học 2018 - 2019 tải về tại đây

- Danh sách đề tài NCKH của sinh viên năm học 2017 - 2018 tải về tại đây

- Danh sách đề tài NCKH của sinh viên năm học 2016 - 2017 tải về tại đây

- Danh sách đề tài NCKH của sinh viên năm học 2015 - 2016 tải về tại đây

- Danh sách đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014 - 2015 tải về tại đây

- Danh sách đề tài NCKH của sinh viên năm học 2013- 2014 tải về tại đây

- Danh sách đề tài NCKH của sinh viên năm học 2012 - 2013 tải về tại đây

- Danh sách đề tài NCKH của sinh viên năm học 2011 - 2012 tải về tại đây

- Danh sách đề tài NCKH của sinh viên năm học 2010 - 2011 tải về tại đây

- Danh sách đề tài NCKH của sinh viên năm học 2009 - 2010 tải về tại đây

Tin tiêu điểm

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Thứ Bảy, 14:16 30/10/2021
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thứ Năm, 10:43 30/07/2020
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Thứ Năm, 17:10 23/07/2020
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Thứ Bảy, 15:33 27/06/2020
Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Thứ Sáu, 16:27 03/01/2020
Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:52 02/01/2020
Hội thảo khoa học Quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

Hội thảo khoa học Quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

Thứ Năm, 15:22 12/12/2019
Hội thảo khoa học: “Thông tin và Dịch vụ sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, phát triển”

Hội thảo khoa học: “Thông tin và Dịch vụ sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, phát triển”

Thứ Tư, 16:02 30/10/2019
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Vũ Minh Tân chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Vũ Minh Tân chủ nhiệm

Thứ Tư, 15:52 09/10/2019
Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V tại Đại học Công nghiệp Hà Nội thành công tốt đẹp

Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V tại Đại học Công nghiệp Hà Nội thành công tốt đẹp

Thứ Năm, 15:36 29/08/2019

Video giới thiệu