Thông báo Hội thảo Khoa học Quốc gia "Chuyển đổi số trong giáo dục đại học: Lí luận và thực tiễn triển khai tại Việt Nam"

Trường Đại học quảng Nam và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề "Chuyển đổi số trong giáo dục đại học: Lí luận và thực tiễn triển khai tại Việt Nam".

- Thời gian tổ chức hội thảo: 08h00, thứ Sáu, ngày 07 tháng 6 năm 2024.

- Địa điểm: Trường Đại học Quảng Nam, 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Nội dung: Hội thảo thảo luận các vấn đề cơ bản như sau:

+ Những vấn đề lý luận, thực tiễn, chuyển đổi số trong giáo dục đại học;

+ Mô hình, nền tảng kỹ thuật chuyển đổi số giáo dục đại học trong và ngoài nước;

+Chính sách và những đề xuất chính sách phục vụ chuyển đổi số trong giáo dục đại học;

+ Chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong giáo dục đại học;

+ Đổi mới phương pháp dạy và học phục vụ chuyển đổi số giáo dục đại học.

- Thời gian gửi bài hội thảo: Trước ngày 10/4/2024.

Chi tiết Thông báo tổ chức Hội thảo

  • Thứ Tư, 08:15 28/02/2024

Tags:

Tin tiêu điểm

ĐT2-HaUI đạt giải Nhất cuộc thi robocon cấp Trường năm 2023

ĐT2-HaUI đạt giải Nhất cuộc thi robocon cấp Trường năm 2023

Thứ Tư, 15:54 05/04/2023
Hội thảo Quốc gia lần thứ 25 “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (VNICT 2022)

Hội thảo Quốc gia lần thứ 25 “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (VNICT 2022)

Thứ Năm, 18:30 08/12/2022
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Thứ Bảy, 14:16 30/10/2021
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thứ Năm, 10:43 30/07/2020
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Thứ Năm, 17:10 23/07/2020

Các bài đã đăng

Thông báo của Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam 2024

Thứ Năm, 08:10 14/03/2024

Thư mời viết bài tham gia Hội thảo khoa học quốc gia năm 2024

Thứ Hai, 14:00 04/03/2024

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học "Tăng cường kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên đại học"

Thứ Tư, 08:55 28/02/2024

Thông báo mời viết bài Hội thảo Khoa học quốc tế ICSN 2024

Thứ Tư, 07:51 28/02/2024

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học quốc gia “Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”

Thứ Ba, 14:45 05/12/2023

Hội thảo quốc tế ADHOCNETS

Thứ Ba, 16:30 07/11/2023

Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị Khoa học & Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ VII

Thứ Năm, 11:09 26/10/2023

Thông báo số 3: Thu nhận báo cáo toàn văn tham dự Hội nghị Khoa học & Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ VII

Thứ Sáu, 16:59 14/07/2023

Video giới thiệu