Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học "Tăng cường kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên đại học"

Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Hội thảo khoa học " Tăng cường kỹ năng tư duy phản biện cho cho sinh viên đại học".

- Thời gian tổ chức (dự kiến): Ngày 31/7/2024.

- Địa điểm tổ chức: Khu 1- Trường Đại học Trà Vinh (số 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh).

- Chủ đề của Hội thảo:

+ Kinh nghiệm vận dụng phương pháp giảng dạy và đánh giá giúp tăng cường tư duy phản biện cho sinh viên;

+ Tư duy phản biện trong chương trình đào tạo;

+ Vấn đề vận dụng tư duy phản biện trong việc sử dụng AI phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên;

+ Các vấn đề khác liên quan đến tăng cường kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên

- Cách thức trình bày tham luận và thời gian gửi bài: Xem chi tiết trong Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học.

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học

  • Thứ Tư, 08:55 28/02/2024

Tags:

Tin tiêu điểm

ĐT2-HaUI đạt giải Nhất cuộc thi robocon cấp Trường năm 2023

ĐT2-HaUI đạt giải Nhất cuộc thi robocon cấp Trường năm 2023

Thứ Tư, 15:54 05/04/2023
Hội thảo Quốc gia lần thứ 25 “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (VNICT 2022)

Hội thảo Quốc gia lần thứ 25 “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (VNICT 2022)

Thứ Năm, 18:30 08/12/2022
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Thứ Bảy, 14:16 30/10/2021
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thứ Năm, 10:43 30/07/2020
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Thứ Năm, 17:10 23/07/2020

Các bài đã đăng

Thông báo của Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam 2024

Thứ Năm, 08:10 14/03/2024

Thư mời viết bài tham gia Hội thảo khoa học quốc gia năm 2024

Thứ Hai, 14:00 04/03/2024

Thông báo Hội thảo Khoa học Quốc gia "Chuyển đổi số trong giáo dục đại học: Lí luận và thực tiễn triển khai tại Việt Nam"

Thứ Tư, 08:15 28/02/2024

Thông báo mời viết bài Hội thảo Khoa học quốc tế ICSN 2024

Thứ Tư, 07:51 28/02/2024

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học quốc gia “Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”

Thứ Ba, 14:45 05/12/2023

Hội thảo quốc tế ADHOCNETS

Thứ Ba, 16:30 07/11/2023

Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị Khoa học & Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ VII

Thứ Năm, 11:09 26/10/2023

Video giới thiệu