Hội thảo khoa học lĩnh vực Kế toán Kiểm toán

Chiều 14/10/2020, Nhà trường tổ chức Hội thảo góp ý nội dung đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Nam Định: “Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Nam Định” do TS. Nguyễn Thị Lan Anh - Giảng viên khoa Kế toán Kiểm toán chủ nhiệm.

Dự Hội thảo có đại diện: Ban Giám hiệu Nhà trường; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định; Phòng Khoa học & Công nghệ; thành viên nhóm nghiên cứu và các khách mời.

Phát biểu tại Hội thảo, thay mặt Ban Lãnh đạo Nhà trường, TS. Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng chào mừng và cảm ơn các đại biểu đến tham dự Hội thảo. Hội thảo mong nhận được các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học để nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài tốt hơn.

Hội thảo khoa học lĩnh vực Kế toán Kiểm toánTS. Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Hội thảo

Thay mặt nhóm thực hiện đề tài, TS. Nguyễn Thị Lan Anh trình bày báo cáo kết quả thực hiện Đề tài với các nội dung cụ thể: (1) Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn một số nước về hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. (2) Khung lý thuyết một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. (3) Mô hình định lượng một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và mẫu phiếu khảo sát.

Hội thảo khoa học lĩnh vực Kế toán Kiểm toánTS. Nguyễn Thị Lan Anh báo cáo kết quả đề tài

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học cho kết quả nghiên cứu của Đề tài. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả sẽ xem xét bổ sung để kết quả nghiên cứu của đề tài có thể áp dụng tốt cho thực tế các doanh nghiệp tại địa phương.

  • Thứ Hai, 17:42 14/12/2020

Tags:

Tin tiêu điểm

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thứ Năm, 10:43 30/07/2020
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Thứ Năm, 17:10 23/07/2020
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Thứ Bảy, 15:33 27/06/2020
Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Thứ Sáu, 16:27 03/01/2020
Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:52 02/01/2020

Các bài đã đăng

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Tho chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Tho chủ nhiệm

Thứ Tư, 18:17 23/12/2020
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Nghiên cứu chế tạo máy tạo dung dịch nano bạc bằng công nghệ plasma điện hóa sử dụng trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản’’

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Nghiên cứu chế tạo máy tạo dung dịch nano bạc bằng công nghệ plasma điện hóa sử dụng trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản’’

Thứ Tư, 17:54 16/12/2020
Nghiệm thu giáo trình "Vật liệu điện - điện tử"

Nghiệm thu giáo trình "Vật liệu điện - điện tử"

Thứ Hai, 17:34 14/12/2020
Nghiệm thu giáo trình Thiết kế hệ thống cung cấp điện

Nghiệm thu giáo trình Thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 17:05 11/12/2020
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Công Thương do TS. Nguyễn Văn Thiện chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Công Thương do TS. Nguyễn Văn Thiện chủ nhiệm

Thứ Tư, 16:12 09/12/2020
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Công Thương do TS. Nguyễn Thị Diệu Linh chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Công Thương do TS. Nguyễn Thị Diệu Linh chủ nhiệm

Thứ Ba, 14:19 08/12/2020
Nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang rGO/ZnO-Ag nanocomposite định hướng ứng dụng xử lí Cr6+ trong nước thải thành Cr3+ dưới ánh sáng mặt trời”

Nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang rGO/ZnO-Ag nanocomposite định hướng ứng dụng xử lí Cr6+ trong nước thải thành Cr3+ dưới ánh sáng mặt trời”

Thứ Năm, 18:09 19/11/2020

Video giới thiệu