Nghiệm thu 03 giáo trình do khoa Kế toán - Kiểm toán biên soạn

Trong 2 ngày 11-12/6/2020, tại phòng họp tầng 3, nhà A1, Nhà trường tổ chức nghiệm thu 03 giáo trình do cán bộ, giảng viên khoa Kế toán - Kiểm toán (KTKT) biên soạn, bao gồm: Lý thuyết kiểm toán; Thuế và kế toán thuế; Hệ thống thông tin kế toán.

Giáo trình Lý thuyết kiểm toán do PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nga chủ biên.

Giáo trình bao gồm 8 chương, giới thiệu về: Những vấn đề chung của kiểm toán; Kiểm toán viên và tổ chức kiểm toán; Kiểm soát nội bộ; Cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán; Gian lận và nhầm lẫn; Trọng yếu và rủi ro; Thủ tục kiểm toán; Trình tự các bước kiểm toán. Đây là cuốn tài liệu nền tảng để giảng viên và sinh viên tiếp tục nghiên cứu các nội dung kiểm toán thực hành chuyên sâu trong các học phần chuyên ngành tiếp theo.

Nghiệm thu 03 giáo trình do khoa Kế toán - Kiểm toán biên soạnToàn cảnh Hội đồng nghiệm thu giáo trình Lý thuyết kiểm toán

Giáo trình Thuế và kế toán thuế do TS. Hoàng Thị Việt Hà chủ biên.

Giáo trình được biên soạn nhằm góp phần cung cấp kiến thức một cách toàn diện về thuế và kế toán thuế cho sinh viên chuyên ngành kế oán, kiểm toán, đồng thời để đáp ứng yêu cầu học tập, giảng dạy. Giáo trình gồm 9 chương, trình bày các nội dung cơ bản như: Phạm vi áp dụng; Căn cứ tính thuế; Phương pháp tính thuế; Phương pháp ghi nhận; Lập và trình bày báo cáo về nghĩa vụ thuế…

Nghiệm thu 03 giáo trình do khoa Kế toán - Kiểm toán biên soạnToàn cảnh Hội đồng nghiệm thu giáo trình Thuế và kế toán thuế

Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán do TS. Đậu Hoàng Hưng, Nguyễn Thị Thu Thủy chủ biên.

Giáo trình gồm 6 chương, giới thiệu về: Hệ thống thông tin kế toán; chu trình: doanh thu, chi tiêu, sản xuất; báo cáo kế toán và các mô hình hệ thống thông tin kế toán. Giáo trình được biên soạn nhằm góp phần cung cấp kiến thức một cách toàn diện cho sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán cũng như đáp ứng nhu cầu tài liệu cho đào tạo, nghiên cứu, học tập, đặc biệt các vấn đề xử lý thông tin kế toán, tổ chức đánh giá về hệ thống thông tin kế toán.

Nghiệm thu 03 giáo trình do khoa Kế toán - Kiểm toán biên soạnToàn cảnh Hội đồng nghiệm thu giáo trình Hệ thống thông tin kế toán

Hội đồng thẩm định, nghiệm thu đánh giá các giáo trình được biên soạn công phu, đầy đủ, bố cục hợp lý, nội dung chính xác và khoa học. Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu các giáo trình trên làm tài liệu giảng dạy, học tập cho giảng viên, sinh viên Nhà trường.

  • Thứ Sáu, 18:22 12/06/2020

Tags:

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thứ Năm, 10:43 30/07/2020
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Thứ Năm, 17:10 23/07/2020
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Thứ Bảy, 15:33 27/06/2020
Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Thứ Sáu, 16:27 03/01/2020
Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:52 02/01/2020

Các bài đã đăng

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị cấp, thu và bó niêm phong kẹp trì tự động cho máy khắc niêm nhựa 6 ngạnh”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị cấp, thu và bó niêm phong kẹp trì tự động cho máy khắc niêm nhựa 6 ngạnh”

Thứ Sáu, 16:09 25/09/2020
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu, thiết kế chế tạo cảm biến kiểu điện dung không tiếp xúc kênh vi lỏng phát hiện vi hạt định hướng ứng dụng trong y sinh”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu, thiết kế chế tạo cảm biến kiểu điện dung không tiếp xúc kênh vi lỏng phát hiện vi hạt định hướng ứng dụng trong y sinh”

Thứ Sáu, 15:05 25/09/2020
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường ‘‘Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo động cơ một chiều không chổi than công suất 1,2 kW dùng cho xe đạp điện trong điều kiện sản xuất tại Việt Nam’’

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường ‘‘Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo động cơ một chiều không chổi than công suất 1,2 kW dùng cho xe đạp điện trong điều kiện sản xuất tại Việt Nam’’

Thứ Sáu, 15:10 11/09/2020
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình máy đánh bóng có sự trợ giúp của từ trường"

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình máy đánh bóng có sự trợ giúp của từ trường"

Thứ Năm, 15:47 03/09/2020
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình pin nhiên liệu ứng dụng trên ô tô phục vụ công tác đào tạo”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình pin nhiên liệu ứng dụng trên ô tô phục vụ công tác đào tạo”

Thứ Ba, 16:00 01/09/2020
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Xây dựng mô hình cảnh báo sớm ô nhiễm môi trường nước thải tại các khu công nghiệp sử dụng tính toán mềm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Xây dựng mô hình cảnh báo sớm ô nhiễm môi trường nước thải tại các khu công nghiệp sử dụng tính toán mềm

Thứ Tư, 18:59 10/06/2020
Tập huấn viết Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học và Kỹ năng viết, công bố công trình khoa học của sinh viên năm học 2019-2020

Tập huấn viết Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học và Kỹ năng viết, công bố công trình khoa học của sinh viên năm học 2019-2020

Thứ Sáu, 15:34 15/05/2020
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu xây dựng phần mềm dự đoán nhám bề mặt của chi tiết khi mài’’

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu xây dựng phần mềm dự đoán nhám bề mặt của chi tiết khi mài’’

Thứ Tư, 17:16 13/05/2020
Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường do TS. Phan Thanh Hòa chủ nhiệm

Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường do TS. Phan Thanh Hòa chủ nhiệm

Thứ Sáu, 16:08 08/05/2020
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH TP Hà Nội: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất tấm trang trí 3D từ gỗ rừng trồng”

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH TP Hà Nội: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất tấm trang trí 3D từ gỗ rừng trồng”

Thứ Năm, 14:36 07/05/2020

Video giới thiệu