Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Lê Thu Hương chủ nhiệm

Sáng 2/8/2019, tại phòng hội thảo 2, tầng 4, nhà A1, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường do TS. Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm chủ tịch đã tổ chức nghiệm thu đề tài: ‘‘Đánh giá năng lực nghề Lễ tân khách sạn theo tiêu chuẩn nghề ASEAN của sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ”. Đề tài do TS. Lê Thu Hương - Phó Trưởng khoa Du lịch chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Lê Thu Hương chủ nhiệmTS. Lê Thu Hương thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả Đề tài

Với mong muốn nâng cao chất lượng đào tạo nói chung và tạo năng lực nghề lễ tân nói riêng của sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch, khoa Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhóm tác giả đã nghiên cứu đề tài ‘‘Đánh giá năng lực nghề Lễ tân khách sạn theo tiêu chuẩn nghề ASEAN của sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ”.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng khung chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh theo hướng mở, đáp ứng tiêu chuẩn của nghề theo ASEAN, Đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung: (1) Xây dựng cơ sở lý luận về kỹ năng lễ tân khách sạn; (2) Xây dựng quy trình và đánh giá năng lực lễ tân khách sạn của sinh viên ngành Quản trị khách sạn tại khoa Du lịch Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tham chiếu với thỏa thuận chung nghề du lịch ASEAN; (3) Nghiên cứu thực trạng năng lực nghề lễ tân khách sạn sinh viên khoa Du lịch của Trường; (4) Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện năng lực nghề lễ tân khách sạn của sinh viên ngành Quản trị khách sạn tại khoa Du lịch Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời kỳ hội nhập.

Với nội dung nghiên cứu như trên, Đề tài có những đóng góp mới nhất định. Về mặt thực tiễn: Đã đề xuất xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo theo hướng mở, đáp ứng nhu cầu xã hội; đồng thời đề xuất một số giải pháp, kiến nghị mang tính khả thi nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo Du lịch của khoa Du lịch và Nhà Trường. Về mặt khoa học: Đề tài đã xây dựng được tiêu chí và quy trình đánh giá năng lực nghề lễ tân khách sạn so với tiêu chuẩn nghề ASEAN; xác định được năng lực nghề lễ tân khách sạn của sinh viên ngành Quản trị khách sạn so với tiêu chuẩn nghề ASEAN để có những giải pháp giúp sinh viên nâng cao khả năng hội nhập nghề trong khu vực và quốc tế.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài có ý nghĩa khoa học, mang tính thời sự. Nhóm tác giả đã hoàn thành đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ và mục tiêu đề ra. Hội đồng thống nhất nghiệm thu Đề tài và xếp loại Khá.

  • Thứ Sáu, 14:30 02/08/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Thứ Sáu, 16:27 03/01/2020
Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:52 02/01/2020
Hội thảo khoa học Quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

Hội thảo khoa học Quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

Thứ Năm, 15:22 12/12/2019
Hội thảo khoa học: “Thông tin và Dịch vụ sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, phát triển”

Hội thảo khoa học: “Thông tin và Dịch vụ sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, phát triển”

Thứ Tư, 16:02 30/10/2019
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Vũ Minh Tân chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Vũ Minh Tân chủ nhiệm

Thứ Tư, 15:52 09/10/2019

Các bài đã đăng

Tập huấn viết Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học và Kỹ năng viết, công bố công trình khoa học của sinh viên năm học 2019-2020

Tập huấn viết Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học và Kỹ năng viết, công bố công trình khoa học của sinh viên năm học 2019-2020

Thứ Sáu, 15:34 15/05/2020
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu xây dựng phần mềm dự đoán nhám bề mặt của chi tiết khi mài’’

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu xây dựng phần mềm dự đoán nhám bề mặt của chi tiết khi mài’’

Thứ Tư, 17:16 13/05/2020
Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường do TS. Phan Thanh Hòa chủ nhiệm

Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường do TS. Phan Thanh Hòa chủ nhiệm

Thứ Sáu, 16:08 08/05/2020
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH TP Hà Nội: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất tấm trang trí 3D từ gỗ rừng trồng”

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH TP Hà Nội: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất tấm trang trí 3D từ gỗ rừng trồng”

Thứ Năm, 14:36 07/05/2020
Nghiệm thu giáo trình "Hành vi tổ chức"

Nghiệm thu giáo trình "Hành vi tổ chức"

Thứ Tư, 15:04 18/03/2020
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Ngô Đức Vĩnh chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Ngô Đức Vĩnh chủ nhiệm

Thứ Sáu, 09:53 02/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường thuộc lĩnh vực Du lịch

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường thuộc lĩnh vực Du lịch

Thứ Sáu, 09:30 02/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát quá trình máy khoan gia cố nền đất yếu”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát quá trình máy khoan gia cố nền đất yếu”

Thứ Năm, 16:31 01/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Thiết kế module định vị GPS phục vụ quản lý các đối tượng di động qua mạng internet”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Thiết kế module định vị GPS phục vụ quản lý các đối tượng di động qua mạng internet”

Thứ Năm, 11:29 01/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Lê Bá Phương chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Lê Bá Phương chủ nhiệm

Thứ Tư, 14:33 31/07/2019

Video giới thiệu