Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Lê Thu Hương chủ nhiệm

Sáng 2/8/2019, tại phòng hội thảo 2, tầng 4, nhà A1, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường do TS. Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm chủ tịch đã tổ chức nghiệm thu đề tài: ‘‘Đánh giá năng lực nghề Lễ tân khách sạn theo tiêu chuẩn nghề ASEAN của sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ”. Đề tài do TS. Lê Thu Hương - Phó Trưởng khoa Du lịch chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Lê Thu Hương chủ nhiệmTS. Lê Thu Hương thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả Đề tài

Với mong muốn nâng cao chất lượng đào tạo nói chung và tạo năng lực nghề lễ tân nói riêng của sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch, khoa Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhóm tác giả đã nghiên cứu đề tài ‘‘Đánh giá năng lực nghề Lễ tân khách sạn theo tiêu chuẩn nghề ASEAN của sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ”.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng khung chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh theo hướng mở, đáp ứng tiêu chuẩn của nghề theo ASEAN, Đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung: (1) Xây dựng cơ sở lý luận về kỹ năng lễ tân khách sạn; (2) Xây dựng quy trình và đánh giá năng lực lễ tân khách sạn của sinh viên ngành Quản trị khách sạn tại khoa Du lịch Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tham chiếu với thỏa thuận chung nghề du lịch ASEAN; (3) Nghiên cứu thực trạng năng lực nghề lễ tân khách sạn sinh viên khoa Du lịch của Trường; (4) Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện năng lực nghề lễ tân khách sạn của sinh viên ngành Quản trị khách sạn tại khoa Du lịch Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời kỳ hội nhập.

Với nội dung nghiên cứu như trên, Đề tài có những đóng góp mới nhất định. Về mặt thực tiễn: Đã đề xuất xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo theo hướng mở, đáp ứng nhu cầu xã hội; đồng thời đề xuất một số giải pháp, kiến nghị mang tính khả thi nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo Du lịch của khoa Du lịch và Nhà Trường. Về mặt khoa học: Đề tài đã xây dựng được tiêu chí và quy trình đánh giá năng lực nghề lễ tân khách sạn so với tiêu chuẩn nghề ASEAN; xác định được năng lực nghề lễ tân khách sạn của sinh viên ngành Quản trị khách sạn so với tiêu chuẩn nghề ASEAN để có những giải pháp giúp sinh viên nâng cao khả năng hội nhập nghề trong khu vực và quốc tế.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài có ý nghĩa khoa học, mang tính thời sự. Nhóm tác giả đã hoàn thành đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ và mục tiêu đề ra. Hội đồng thống nhất nghiệm thu Đề tài và xếp loại Khá.

  • Thứ Sáu, 14:30 02/08/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V tại Đại học Công nghiệp Hà Nội thành công tốt đẹp

Thứ Năm, 15:36 29/08/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Nghiên cứu về tính toán thông minh trong kỹ thuật”

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Nghiên cứu về tính toán thông minh trong kỹ thuật”

Thứ Sáu, 15:28 09/08/2019
Hội nghị quốc tế Blockchain, AI và Fintech 2019

Hội nghị quốc tế Blockchain, AI và Fintech 2019

Thứ Ba, 13:55 28/05/2019
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ X

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ X

Thứ Sáu, 13:50 24/05/2019
Hội thảo nguồn nhân lực công nghệ và công bố các chương trình tài trợ Nghiên cứu ứng dụng và khởi nghiệp công nghệ

Hội thảo nguồn nhân lực công nghệ và công bố các chương trình tài trợ Nghiên cứu ứng dụng và khởi nghiệp công nghệ

Thứ Tư, 13:53 22/05/2019

Các bài đã đăng

Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V tại Đại học Công nghiệp Hà Nội thành công tốt đẹp

Thứ Năm, 15:36 29/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Nhạn chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Nhạn chủ nhiệm

Thứ Sáu, 14:40 09/08/2019
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2019

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2019

Thứ Năm, 15:50 08/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu chuyển đổi động cơ một xy lanh kiểu tự bốc cháy thành động cơ LPG công suất nhỏ hình thành hỗn hợp bên ngoài”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu chuyển đổi động cơ một xy lanh kiểu tự bốc cháy thành động cơ LPG công suất nhỏ hình thành hỗn hợp bên ngoài”

Thứ Năm, 14:01 08/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Ngô Đức Vĩnh chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Ngô Đức Vĩnh chủ nhiệm

Thứ Sáu, 09:53 02/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường thuộc lĩnh vực Du lịch

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường thuộc lĩnh vực Du lịch

Thứ Sáu, 09:30 02/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát quá trình máy khoan gia cố nền đất yếu”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát quá trình máy khoan gia cố nền đất yếu”

Thứ Năm, 16:31 01/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Thiết kế module định vị GPS phục vụ quản lý các đối tượng di động qua mạng internet”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Thiết kế module định vị GPS phục vụ quản lý các đối tượng di động qua mạng internet”

Thứ Năm, 11:29 01/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Lê Bá Phương chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Lê Bá Phương chủ nhiệm

Thứ Tư, 14:33 31/07/2019

Video giới thiệu