Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Thiết kế và chế tạo thiết bị tự động khỏa mặt, khoan tâm, phay rãnh kết hợp”

Chiều 16/9/2022, tại phòng họp tầng 3, nhà A1, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp Trường do PGS.TS. Phạm Văn Bổng làm Chủ tịch đã tổ chức nghiệm thu đề tài: “Thiết kế và chế tạo thiết bị tự động khỏa mặt, khoan tâm, phay rãnh kết hợp”. Đề tài do ThS. Nguyễn Huy Kiên - Phòng Khoa học Công nghệ chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Thiết kế và chế tạo thiết bị tự động khỏa mặt, khoan tâm, phay rãnh kết hợp”

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu Đề tài

Đề tài thực hiện nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một thiết bị khỏa mặt khoan tâm, cắt rãnh kết hợp, đảm bảo phù hợp với quá trình sản xuất linh hoạt của doanh nghiệp (Công ty cổ phần cơ khí Thiên Tân) đúng theo tiêu chuẩn thiết kế máy; đảm bảo các tiêu chí về kỹ thuật, kinh tế cũng như an toàn trong sản xuất của doanh nghiệp.
Đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung: (1) Nghiên cứu tổng quan về các loại máy khỏa mặt khoan tâm, phân tích đặc điểm, cấu tạo của các loại máy điển hình trong và ngoài nước. (2) Nghiên cứu thiết kế máy khỏa mặt khoan tâm kết hợp với nguyên công phay rãnh bao gồm phân tích các yêu cầu công nghệ, lựa chọn phương án thiết kế máy, phân tích phương án thiết kế các cụm chi tiết chính như cụm đầu máy phay, khoan, cơ cấu tự động lật phôi khi phay rãnh hai mặt, cụm cơ cấu kẹp phôi, các tính toán lực và quy trình công nghệ gia công chi tiết. (3) Thiết kế hệ thống điều khiển cho máy, bao gồm các nội dung lựa chọn động cơ dẫn động cho chuyển động của bàn mang phôi, xây dựng hệ thống điện động lực. (4) Lắp ráp các chi tiết, cụm chi tiết, hệ thống điều khiển và thử nghiệm, đánh giá.
Kết quả đạt được của đề tài: Thiết kế và chế tạo thành công thiết bị tự động khỏa mặt, khoan tâm phay rãnh đpá ứng được yêu cầu của nội dung nghiên cứu đề ra. Đây là một thiết bị được chế tạo thành công, thực hiện các công đoạn khỏa mặt, khoan tâm và cắt rãnh kết hợp trên chi tiết dạng trục với các chiều dài khác nhau, Kết quả của Đề tài giúp Doanh nghiệp nâng cao được hiệu quả kinh tế và kỹ thuật trong sản xuất.
Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Đề tài hoàn thành các nội dung và yêu cầu như trong hợp đồng đã ký. Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài và đánh giá Đề tài đạt loại Xuất sắc.

  • Chủ Nhật, 08:54 16/10/2022

Tags: