Tin tiêu điểm

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Thứ Bảy, 14:16 30/10/2021
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thứ Năm, 10:43 30/07/2020
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Thứ Năm, 17:10 23/07/2020
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Thứ Bảy, 15:33 27/06/2020
Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Thứ Sáu, 16:27 03/01/2020

Các bài đã đăng

Thông báo mời tham gia phối hợp viết bài đăng trên bản tin "Hà Nội hội nhập và phát triển" và Đặc san "Kinh tế - Xã hội Thủ đô"

Thứ Ba, 15:38 19/10/2021

Giấy mời tham gia viết tham luận Diễn đàn khoa học thường niên năm 2021

Thứ Ba, 08:07 12/10/2021

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế lần thứ 2 Nghiên cứu về quản lý và công nghệ (ICRMAT 2021) 10 - 11 tháng 12 năm 2021

Thứ Tư, 14:13 29/09/2021

Thông báo về việc gửi bài báo ATGT tham dự hội nghị an toàn giao thông Việt Nam năm 2021

Chủ Nhật, 17:02 19/09/2021
Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học quốc tế "Thương mại và phân phối" lần thứ 3 năm 2022 (Commerce and Distribution - Codi 2022)

Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học quốc tế "Thương mại và phân phối" lần thứ 3 năm 2022 (Commerce and Distribution - Codi 2022)

Thứ Ba, 17:44 24/08/2021

Video giới thiệu