Thư mời viết bài tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế "Thương mại và phân phối" lần thứ 4 năm 2023

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI" LẦN THỨ 4 NĂM 2023

COMMERCE AND DISTRIBUTION (CODI 2023)

Chủ đề Hội thảo:

- Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thương mại và phân phối sau đại dịch Covid-19;

- Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thương mại và phân phối trong bối cảnh chuyển đổi số;

- Cơ hội và thách thức của thương mại và phân phối trong bối cảnh chuyển đổi số;

- Tác động của các Hiệp định thương mại quốc tế đến kinh tế Việt Nam và thế giới trước và sau đại dịch Covid 19;

- Tranh chấp thương mại và các vấn đề pháp lý trong và sau đại dịch Covid 19...

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Thương mại.

Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 24/3/2023.

Địa điểm: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

Thời hạn nộp bài: 28/12/2022.

Chi tiết Thư mời viết bài

  • Thứ Hai, 15:10 07/11/2022

Tags: