Thư mời viết bài tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế "Thương mại và phân phối" lần thứ 4 năm 2023

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI" LẦN THỨ 4 NĂM 2023

COMMERCE AND DISTRIBUTION (CODI 2023)

Chủ đề Hội thảo:

- Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thương mại và phân phối sau đại dịch Covid-19;

- Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thương mại và phân phối trong bối cảnh chuyển đổi số;

- Cơ hội và thách thức của thương mại và phân phối trong bối cảnh chuyển đổi số;

- Tác động của các Hiệp định thương mại quốc tế đến kinh tế Việt Nam và thế giới trước và sau đại dịch Covid 19;

- Tranh chấp thương mại và các vấn đề pháp lý trong và sau đại dịch Covid 19...

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Thương mại.

Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 24/3/2023.

Địa điểm: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

Thời hạn nộp bài: 28/12/2022.

Chi tiết Thư mời viết bài

  • Thứ Hai, 15:10 07/11/2022

Tags:

Tin tiêu điểm

Hội thảo Quốc gia lần thứ 25 “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (VNICT 2022)

Hội thảo Quốc gia lần thứ 25 “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (VNICT 2022)

Thứ Năm, 18:30 08/12/2022
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Thứ Bảy, 14:16 30/10/2021
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thứ Năm, 10:43 30/07/2020
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Thứ Năm, 17:10 23/07/2020
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Thứ Bảy, 15:33 27/06/2020

Các bài đã đăng

Thông báo Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ"

Thứ Sáu, 13:47 10/03/2023

Thông báo số 1 Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ XVI - Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin (The National Conference on Fundamental and Applied IT Research (FAIR'2023)

Thứ Sáu, 11:12 10/03/2023

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc tế ICISN 2023

Thứ Năm, 15:09 06/10/2022

Thư mời viết bài tham gia Hội thảo quốc tế VEAM 2022

Thứ Năm, 14:37 06/10/2022

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế lần thứ 3 Nghiên cứu về quản lý và công nghệ (ICRMAT 2022)

Thứ Hai, 14:52 13/06/2022

Thông báo Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học quốc tế "Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"

Thứ Sáu, 16:23 03/06/2022

Thông báo số 1 Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ bảy

Thứ Sáu, 09:55 29/04/2022

Video giới thiệu