Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Công Thương do PGS.TS. Phạm Văn Đông chủ nhiệm

Ngày 13/12/2019, Nhà trường tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài ‘‘Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ bánh răng hành tinh và ứng dụng công nghệ xử lý bề mặt thấm Nitơ - Plasma để nâng cao chất lượng sản phẩm ”. Đề tài do PGS.TS. Phạm Văn Đông chủ nhiệm.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Công Thương do PGS.TS. Phạm Văn Đông chủ nhiệmToàn cảnh hội đồng nghiệm thu Đề tài

Thực hiện Đề tài, nhóm tác giả đã nghiên cứu tổng quan về truyền động bánh răng hành tinh; phương pháp xử lý bề mặt bánh răng hành tinh; xây dựng mô hình thực nghiệm và công nghệ chế tạo bánh răng hành tinh; đánh giá chất lượng bánh răng hành tinh và nghiên cứu ứng dụng.

Nhóm tác giả đã thiết kế, chế tạo thành công hệ thống thử nghiệm đánh giá nhanh độ bền mòn bộ truyền bánh răng hành tinh và đưa vào thử nghiệm, đánh giá chất lượng bộ bánh răng hành tinh sau khi xử lý hóa - lý - nhiệt, đồng thời ứng dụng công nghệ thấm Nitơ - Plasma chế tạo thành công bộ bánh răng hành tinh, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh 2 cấp đảm bảo các thông số kỹ thuật theo yêu cầu đặt ra.

Kết quả nghiên cứu của Đề tài là cơ sở khoa học để gia công, chế tạo bánh răng và hộp giảm tốc bánh răng hành tinh. Việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công bánh răng và hộp giảm tốc bánh răng hành tinh sẽ góp phần hoàn thiện công nghệ chế tạo và xử lý bề mặt bánh răng hành tinh.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Kết quả nghiên cứu đảm bảo đầy đủ các nội dung như trong thuyết minh và hợp đồng đã ký. Hội đồng thống nhất nghiệm thu cấp cơ sở đề tài ‘‘Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ bánh răng hành tinh và ứng dụng công nghệ xử lý bề mặt thấm Nitơ - Plasma để nâng cao chất lượng sản phẩm ” và đề nghị Bộ Công Thương tổ chức nghiệm thu cấp Bộ.

  • Chủ Nhật, 19:17 05/01/2020

Tags:

Tin tiêu điểm

Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Thứ Sáu, 16:27 03/01/2020
Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:52 02/01/2020
Hội thảo khoa học Quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

Hội thảo khoa học Quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

Thứ Năm, 15:22 12/12/2019
Hội thảo khoa học: “Thông tin và Dịch vụ sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, phát triển”

Hội thảo khoa học: “Thông tin và Dịch vụ sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, phát triển”

Thứ Tư, 16:02 30/10/2019
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Vũ Minh Tân chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Vũ Minh Tân chủ nhiệm

Thứ Tư, 15:52 09/10/2019

Các bài đã đăng

Nghiệm thu giáo trình "Hành vi tổ chức"

Nghiệm thu giáo trình "Hành vi tổ chức"

Thứ Tư, 15:04 18/03/2020
Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH tỉnh Hòa Bình: “Nghiên cứu xây dựng quy trình bảo quản cam Cao Phong tại tỉnh Hòa Bình bằng màng phủ sinh học”

Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH tỉnh Hòa Bình: “Nghiên cứu xây dựng quy trình bảo quản cam Cao Phong tại tỉnh Hòa Bình bằng màng phủ sinh học”

Thứ Tư, 14:19 18/03/2020
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Hà Mạnh Đào chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Hà Mạnh Đào chủ nhiệm

Thứ Sáu, 18:20 13/03/2020
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu giải pháp chế tạo trục vít Cycloid trên máy CNC 5 trục”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu giải pháp chế tạo trục vít Cycloid trên máy CNC 5 trục”

Thứ Sáu, 17:44 13/03/2020
Nghiệm thu giáo trình "Giáo dục chính trị"

Nghiệm thu giáo trình "Giáo dục chính trị"

Thứ Năm, 17:20 06/02/2020
Nghiệm thu sách hướng dẫn “Atlas đồ gá”

Nghiệm thu sách hướng dẫn “Atlas đồ gá”

Chủ Nhật, 08:29 05/01/2020

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ điều khiển gương chiếu cạnh tích cực”

Thứ Bảy, 09:12 04/01/2020
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Công Thương do TS. Nguyễn Anh Tú chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Công Thương do TS. Nguyễn Anh Tú chủ nhiệm

Thứ Sáu, 20:17 03/01/2020
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Trần Thị Bích Huệ chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Trần Thị Bích Huệ chủ nhiệm

Thứ Sáu, 19:01 03/01/2020
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: ‘‘Xây dựng hệ thống cỡ số cơ thể nữ sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội để ứng dụng thiết kế quần áo”

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: ‘‘Xây dựng hệ thống cỡ số cơ thể nữ sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội để ứng dụng thiết kế quần áo”

Thứ Sáu, 09:09 03/01/2020

Video giới thiệu