Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Nhạn chủ nhiệm

Sáng ngày 9/8/2019, tại phòng họp tầng 3, nhà A1, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài ‘‘Nghiên cứu quy trình chế tạo và hoạt tính quang xúc tác của mẫu bột nano BiFeO3 pha tạp Mn định hướng ứng dụng phân hủy một số chất màu hữu cơ trong nước thải công nghiệp dệt nhuộm”. Đề tài do TS. Lưu Thị Nhạn - Giảng viên khoa Khoa học cơ bản chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Nhạn chủ nhiệmTS. Lưu Thị Nhạn thay mặt nhóm tác giả báo cáo kết quả Đề tài

Mục tiêu của Đề tài là nghiên cứu quy trình chế tạo và chế tạo mẫu bột BiFeO3 pha tạp Mn với tỷ lệ pha tạp khác nhau bằng phương pháp sol-gel; nghiên cứu ảnh hưởng của chất pha tạp Mn đối với hoạt tính quang xúc tác của mẫu trong phân hủy xanh methylen.

Thực hiện Đề tài, nhóm tác giả tìm hiểu tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới về vật liệu BiFeO3, BiFeO3 pha tạp các nguyên tố khác nhau. Nhóm nghiên cứu tìm hiểu các phương pháp chế tạo hạt nano BiFeO3, tập trung nghiên cứu quy trình chế tạo vật liệu bằng phương pháp sol-gel, khảo sát ảnh hưởng của các điều kiện chế tạo (hóa chất, chế độ xử lý nhiệt) lên sự hình thành pha, hình thái hạt và tính chất của mẫu. Trên cơ sở đó, nhóm chế tạo được mẫu bột nano BiFeO3 pha tạp Mn với các tỷ lệ khác nhau (0%; 5%; 7,5%), khảo sát các tính chất về cấu trúc, hình thái hạt, tính chất quang của mẫu chế tạo được, khảo sát khả năng quang xúc tác của vật liệu chế tạo được để xử lý xanh metylen.

Sau thời gian nghiên cứu, sản phẩm tạo ra của Đề tài là: mẫu bột nano BiFeO3; mẫu bột nano BiFeO3 pha tạp Mn; quy trình chế tạo mẫu bột nano BiFeO3 và BiFeO3 pha tạp Mn bằng phương pháp sol-gel.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Nhóm tác giả đã chế tạo thành công vật liệu BiFe1-x MnO3 với các tỷ lệ Mn là 0; 5% và 7,5 %. Đề tài đã hoàn thành các nội dung và mục tiêu nghiên cứu đề ra. Hội đồng thống nhất nghiệm thu Đề tài và xếp loại Khá.

  • Thứ Sáu, 14:40 09/08/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V tại Đại học Công nghiệp Hà Nội thành công tốt đẹp

Thứ Năm, 15:36 29/08/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Nghiên cứu về tính toán thông minh trong kỹ thuật”

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Nghiên cứu về tính toán thông minh trong kỹ thuật”

Thứ Sáu, 15:28 09/08/2019
Hội nghị quốc tế Blockchain, AI và Fintech 2019

Hội nghị quốc tế Blockchain, AI và Fintech 2019

Thứ Ba, 13:55 28/05/2019
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ X

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ X

Thứ Sáu, 13:50 24/05/2019
Hội thảo nguồn nhân lực công nghệ và công bố các chương trình tài trợ Nghiên cứu ứng dụng và khởi nghiệp công nghệ

Hội thảo nguồn nhân lực công nghệ và công bố các chương trình tài trợ Nghiên cứu ứng dụng và khởi nghiệp công nghệ

Thứ Tư, 13:53 22/05/2019

Các bài đã đăng

Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V tại Đại học Công nghiệp Hà Nội thành công tốt đẹp

Thứ Năm, 15:36 29/08/2019
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2019

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2019

Thứ Năm, 15:50 08/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu chuyển đổi động cơ một xy lanh kiểu tự bốc cháy thành động cơ LPG công suất nhỏ hình thành hỗn hợp bên ngoài”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu chuyển đổi động cơ một xy lanh kiểu tự bốc cháy thành động cơ LPG công suất nhỏ hình thành hỗn hợp bên ngoài”

Thứ Năm, 14:01 08/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Lê Thu Hương chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Lê Thu Hương chủ nhiệm

Thứ Sáu, 14:30 02/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Ngô Đức Vĩnh chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Ngô Đức Vĩnh chủ nhiệm

Thứ Sáu, 09:53 02/08/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường thuộc lĩnh vực Du lịch

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường thuộc lĩnh vực Du lịch

Thứ Sáu, 09:30 02/08/2019

Video giới thiệu