Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: "Xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí xử lý nước thải"

Chiều 15/6/2021, tại phòng họp tầng 3, nhà A1, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp Trường do TS. Phạm Thị Mai Hương làm Chủ tịch đã tổ chức nghiệm thu đề tài: "Xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí xử lý nước thải". Đề tài do TS. Phạm Hương Quỳnh – Viện Công nghệ HaUI chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: `Xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí xử lý nước thải`TS. Phạm Hương Quỳnh báo cáo kết quả đề tài

Theo nhóm tác giả, hiện nay trên thị trường có nhiều phương pháp xử lý nước thải đang được sử dụng, tuy nhiên phương pháp sinh học được áp dụng phổ biến nhất bởi phương pháp này dựa vào quá trình chuyển hóa của vi sinh vật để xử lý chất hữu cơ trong nước thải, các chất hữu cơ đó sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng cho vi sinh vật. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học thân thiện với môi trường, không gây độc hại mà chất lượng nước sau khi qua xử lý đảm bảo quy chuẩn thải.

Vì vậy, việc nghiên cứu sản xuất bùn hoạt tính đảm bảo yếu tố hiệu quả, an toàn, không độc hại, chi phí hợp lý là một nhiệm vụ quan trọng và có tính thời sự, nếu sản xuất thành công có thể mang lại hiệu quả kinh tế. Đề tài: "Xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí xử lý nước thải" góp phần giải quyết nhiệm vụ này.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí; nghiên cứu ứng dụng bùn hoạt tính xử lý nước thải nhà ăn của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thực hiện mục tiêu trên, nhóm tác giả đã tổng quan về: quá trình sinh hóa, bùn hoạt tính và việc sử dụng bùn hoạt tính trong xử lý nước thải ở Việt Nam và thế giới; các loại bùn hoạt tính trên thị trường hiện nay; đặc điểm nước thải nhà ăn. Sau đó nhóm nghiên cứu đã tiến hành thực nghiệm và đạt được kết quả nghiên cứu như sau:

- Xây dựng thành phần nuôi cấy vi sinh vật.

- Tiến hành nuôi cấy bùn hoạt tính trong PTN, sản phẩm sau khi nuôi cấy là bùn hoạt tính hiếu khí đạt khoảng 20.000mg/L, đạt yêu cầu so với đăng ký.

- Xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí công suất 5m3/ngày.

- Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải nhà ăn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội bằng phương pháp sinh học hiếu khí.

- Đề xuất công nghệ xử lý nước thải nhà ăn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có công suất 13-15m3/ngày đêm với quy trình: Bể thu gom - Bể điều hòa - Bể khử nitơ - Bể Aeroten 1 - Bể Aeroten 2 - Lắng cơ học - Khử trùng.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: `Xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí xử lý nước thải`TS. Phạm Thị Mai Hương - Chủ tịch Hội đồng phát biểu

Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Nhóm tác giả đã hoàn thành đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ và mục tiêu đề ra. Hội đồng thống nhất nghiệm thu Đề tài và xếp loại Khá.

  • Thứ Ba, 22:45 15/06/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Thứ Bảy, 14:16 30/10/2021
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thứ Năm, 10:43 30/07/2020
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Thứ Năm, 17:10 23/07/2020
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Thứ Bảy, 15:33 27/06/2020
Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Thứ Sáu, 16:27 03/01/2020

Các bài đã đăng

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ VI

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ VI

Thứ Sáu, 15:39 25/11/2022
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Công Thương do PGS.TS. Phạm Văn Đông chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Công Thương do PGS.TS. Phạm Văn Đông chủ nhiệm

Thứ Năm, 16:16 17/11/2022
Tọa đàm về Cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS)

Tọa đàm về Cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS)

Thứ Ba, 15:20 18/10/2022
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Thiết kế và chế tạo thiết bị tự động khỏa mặt, khoan tâm, phay rãnh kết hợp”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Thiết kế và chế tạo thiết bị tự động khỏa mặt, khoan tâm, phay rãnh kết hợp”

Chủ Nhật, 08:54 16/10/2022
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Võ Thị Như Uyên chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Võ Thị Như Uyên chủ nhiệm

Chủ Nhật, 16:18 09/10/2022
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường “Phát triển các giải pháp chống nhiễu cho hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới dựa trên các anten thông minh”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường “Phát triển các giải pháp chống nhiễu cho hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới dựa trên các anten thông minh”

Thứ Sáu, 11:29 11/06/2021
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo vẽ mỹ thuật cho sinh viên ngành Công nghệ may”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo vẽ mỹ thuật cho sinh viên ngành Công nghệ may”

Thứ Sáu, 09:24 11/06/2021
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia do TS. Phạm Thị Mai Hương chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia do TS. Phạm Thị Mai Hương chủ nhiệm

Thứ Năm, 15:58 10/06/2021
Nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020 - 2021

Nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020 - 2021

Thứ Bảy, 15:05 05/06/2021

Nghiệm thu giáo trình "Kỹ thuật mạch điện tử"

Thứ Sáu, 11:46 14/05/2021

Video giới thiệu