Nghiệm thu giáo trình "Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động"

Ngày 23/6/2021, tại Phòng hội thảo tầng 6, nhà A1, Nhà trường tổ chức đánh giá, nghiệm thu giáo trình “Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động” do TS. Nguyễn Bá Nghiễn - Giảng viên khoa Công nghệ thông tin chủ biên. Nhóm biên soạn còn có các giảng viên: Nguyễn Thái Cường, Vũ Thị Dương, Nguyễn Văn Tỉnh. Hội đồng nghiệm thu giáo trình gồm 5 thành viên do TS. Trần Tiến Dũng - Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin làm chủ tịch.

Nghiệm thu giáo trình `Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động`Thư ký công bố Quyết định nghiệm thu giáo trình

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm tác giả, TS. Nguyễn Bá Nghiễn trình bày tóm tắt mục đích, ý nghĩa cũng như các nội dung cơ bản của giáo trình.

Giáo trình “Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động” đề cập đến kiến thức nền tảng mà người học cần thiết được trang bị để phát triển các ứng dụng cho thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android. Nội dung của giáo trình gồm 5 chương: Tổng quan về lập trình di động trên android; Các khái niệm cơ bản trong lập trình di động; Xử lý giao diện người dùng; Giao tiếp và lưu trữ dữ liệu; Kết hợp Firebase với Android.

Tiếp đó, các thành viên hội đồng nhận xét, đánh giá, góp ý và đặt các câu hỏi chất vấn nhóm tác giả.

Kết luận buổi nghiệm thu, Hội đồng đánh giá giáo trình được biên soạn công phu, đầy đủ, bố cục hợp lý. Nội dung giáo trình phù hợp với mục tiêu, chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần. Hội đồng yêu cầu nhóm tác giả chỉnh sửa hoàn thiện theo góp ý của hội đồng để xuất bản làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu và thống nhất nghiệm thu giáo trình “Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động”.

  • Thứ Tư, 17:35 23/06/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Thứ Bảy, 14:16 30/10/2021
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thứ Năm, 10:43 30/07/2020
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Thứ Năm, 17:10 23/07/2020
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Thứ Bảy, 15:33 27/06/2020
Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Thứ Sáu, 16:27 03/01/2020

Các bài đã đăng

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XIII

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XIII

Thứ Năm, 17:02 30/06/2022
Nghiệm thu gần 400 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022

Nghiệm thu gần 400 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022

Thứ Năm, 15:18 09/06/2022
Hơn 500 sinh viên tham dự tập huấn viết Báo cáo khoa học

Hơn 500 sinh viên tham dự tập huấn viết Báo cáo khoa học

Thứ Năm, 16:01 28/04/2022
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Hà Mạnh Đào chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Hà Mạnh Đào chủ nhiệm

Thứ Sáu, 10:41 01/04/2022
Nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu ảnh hưởng một số thông số cấu trúc của vải dệt kim đan ngang tới đặc tính cơ lý của vải”

Nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu ảnh hưởng một số thông số cấu trúc của vải dệt kim đan ngang tới đặc tính cơ lý của vải”

Thứ Sáu, 00:00 01/04/2022
Nghiệm thu sách "Bài tập nhập môn Lập trình máy tính"

Nghiệm thu sách "Bài tập nhập môn Lập trình máy tính"

Thứ Tư, 17:30 23/06/2021

Nghiệm thu sách "Bài tập truyền nhiệt"

Thứ Tư, 21:58 16/06/2021
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: "Xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí xử lý nước thải"

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: "Xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí xử lý nước thải"

Thứ Ba, 22:45 15/06/2021
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường “Phát triển các giải pháp chống nhiễu cho hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới dựa trên các anten thông minh”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường “Phát triển các giải pháp chống nhiễu cho hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới dựa trên các anten thông minh”

Thứ Sáu, 11:29 11/06/2021
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo vẽ mỹ thuật cho sinh viên ngành Công nghệ may”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo vẽ mỹ thuật cho sinh viên ngành Công nghệ may”

Thứ Sáu, 09:24 11/06/2021

Video giới thiệu