Nghiệm thu giáo trình, tài liệu tham khảo do khoa Công nghệ hóa biên soạn

Trong các ngày từ 12-15/1/2021, tại phòng họp tầng 3, nhà A1, Nhà trường tổ chức nghiệm thu 01 giáo trình, 03 tài liệu tham khảo do cán bộ, giảng viên khoa Công nghệ hóa biên soạn, bao gồm: Thí nghiệm hóa vô cơ; Thí nghiệm hóa hữu cơ; Nhập môn về kỹ thuật; Thực hành phân tích môi trường.

Sách Thí nghiệm hóa vô cơ do TS. Phạm Thị Thu Giang chủ biên

Tài liệu được biên soạn dùng cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học. Nội dung tài liệu nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm hóa vô cơ và các thí nghiệm điều chế, tổng hợp, thử tính chất một số chất vô cơ. Tài liệu gồm 2 phần: Những quy tắc làm việc trong phòng thí nghiệm hóa vô cơ và các bài thí nghiệm hóa vô cơ. Các bài thí nghiệm được biên soạn trong tài liệu nhằm rèn luyện kỹ năng, thao tác thí nghiệm về điều chế, thử tính chất các hợp chất vô cơ, giúp sinh viên hiểu sâu hơn những kiến thức đã học.

Nghiệm thu giáo trình, tài liệu tham khảo do khoa Công nghệ hóa biên soạnToàn cảnh Hội đồng nghiệm thu giáo trình Thí nghiệm Hóa vô cơ

Sách Thí nghiệm hóa hữu cơ do TS. Đàm Xuân Thắng chủ biên

Tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản trong phòng thí nghiệm hóa hữu cơ, các kỹ năng tổng hợp hữu cơ. Tài liệu gồm 7 bài thí nghiệm, trong đó bài 1 về các quy tắc làm việc trong phòng thí nghiệm, bài 2 về các phương pháp tinh chế, tách biệt, các bài còn lại giới thiệu thực hành liên quan đến tính chất của các lớp chất hữu cơ và bài kiểm tra đánh giá sau khi hoàn thành các bài thực hành. Sách có bố cục hợp lý, được thiết kế phù hợp với mục đích và yêu cầu của học phần. Tài liệu được biên soạn dành cho sinh viên ngành Kĩ thuật hóa học, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ thực phẩm. Sách có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên thuộc chuyên ngành Hóa học nói chung.

Nghiệm thu giáo trình, tài liệu tham khảo do khoa Công nghệ hóa biên soạnHội đồng nghiệm thu giáo trình Thí nghiệm hóa hữu cơ

Giáo trình Nhập môn về kỹ thuật do TS. Trần Quang Hải chủ biên

Giáo trình Nhập môn về kỹ thuật được biên soạn dành cho sinh viên các ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học; Công nghệ môi trường; Công nghệ thực phẩm. Nội dung giáo trình gồm 7 chương, giới thiệu ngành nghề đào tạo, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, đạo đức cá nhân và nghề nghiệp… Học xong học phần, sinh viên sẽ hiểu biết rõ hơn về ngành nghề mình đang học, nâng cao các kỹ năng mềm phục vụ cho học tập của sinh viên và công việc sau này, qua đó người học yêu thích ngành nghề đã chọn, xác định được động cơ học tập đúng đắn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu.

Sách hướng dẫn Thực hành phân tích môi trường do TS. Phạm Thị Mai Hương chủ biên

Sách được biên soạn với mục đích làm tài liệu hướng dẫn giảng dạy và học tập cho giảng viên và sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ kỹ thuật hóa học. Tài liệu gồm 3 chương, nội dung cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lấy mẫu, bảo quản các mẫu phân tích môi trường (đất, nước, không khí); nguyên tắc, cách tiến hành phân tích các chỉ tiêu trong các mẫu môi trường, các dụng cụ, thiết bị lấy mẫu, phân tích mẫu.

Hội đồng thẩm định, nghiệm thu đánh giá các loại sách trên được biên soạn công phu, đầy đủ, bố cục hợp lý, nội dung chính xác và khoa học. Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu các tài liệu trên, đề nghị cho phép xuất bản, phát hành để làm tài liệu giảng dạy, học tập cho giảng viên, sinh viên Nhà trường.

  • Thứ Ba, 14:10 12/01/2021

Tags:

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thứ Năm, 10:43 30/07/2020
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Thứ Năm, 17:10 23/07/2020
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Thứ Bảy, 15:33 27/06/2020
Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Thứ Sáu, 16:27 03/01/2020
Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:52 02/01/2020

Các bài đã đăng

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Thiết kế, chế tạo bộ thí nghiệm khảo sát thông số làm việc của các cảm biến và ECU động cơ”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Thiết kế, chế tạo bộ thí nghiệm khảo sát thông số làm việc của các cảm biến và ECU động cơ”

Thứ Năm, 15:57 04/03/2021
Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường do PGS.TS. Phạm Thị Minh Huệ chủ nhiệm

Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường do PGS.TS. Phạm Thị Minh Huệ chủ nhiệm

Thứ Năm, 15:37 04/03/2021
Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH tỉnh Hà Tĩnh: “Nghiên cứu ứng dụng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic trong bảo quản quả cam, bưởi tại Hà Tĩnh”

Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH tỉnh Hà Tĩnh: “Nghiên cứu ứng dụng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic trong bảo quản quả cam, bưởi tại Hà Tĩnh”

Thứ Ba, 14:12 16/02/2021
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài thuộc chương trình KC 08 do TS. Phạm Thị Mai Hương chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài thuộc chương trình KC 08 do TS. Phạm Thị Mai Hương chủ nhiệm

Thứ Ba, 16:11 02/02/2021
Nghiệm thu sách hướng dẫn “Thực hành mài”

Nghiệm thu sách hướng dẫn “Thực hành mài”

Thứ Năm, 15:29 21/01/2021

Nghiệm thu giáo trình, tài liệu tham khảo do khoa Điện biên soạn

Thứ Tư, 16:17 06/01/2021
Nghiệm thu giáo trình “Toán giải tích”

Nghiệm thu giáo trình “Toán giải tích”

Chủ Nhật, 15:08 03/01/2021
Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường: “Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần Lý luận chính trị theo mô hình CDIO tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường: “Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần Lý luận chính trị theo mô hình CDIO tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

Thứ Sáu, 19:38 01/01/2021
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hoá cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hoá cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Thứ Sáu, 19:35 01/01/2021
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo Bộ thí nghiệm Vật lí: “Khảo sát chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo Bộ thí nghiệm Vật lí: “Khảo sát chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng”

Thứ Sáu, 18:20 01/01/2021

Video giới thiệu