Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường: “Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần Lý luận chính trị theo mô hình CDIO tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

Sáng 25/12/2020, tại phòng họp tầng 3, nhà A1, Nhà trường tổ chức nghiệm thu đề án KHCN cấp trường: “Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần Lý luận chính trị theo mô hình CDIO tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”. Đề án do TS. Phạm Thị Thu Hương - Giảng viên khoa Lý luận chính trị - Pháp luật chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường: “Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần Lý luận chính trị theo mô hình CDIO tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”TS. Phạm Thị Thu Hương đại diện nhóm tác giả báo cáo kết quả Đề án trước Hội đồng

Mục tiêu của Đề án nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần Lý luận chính trị tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo hướng phát triển năng lực đạt chuẩn đầu ra theo CDIO trên các phương diện: Kiến thức, kỹ năng, thái độ, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Đề án đã phân tích các cơ sở lý luận chung về đào tạo theo mô hình CDIO, học liệu và học liệu trong giảng dạy học phần Lý luận chính trị; đặc điểm phương thức đào tạo theo mô hình CDIO, nhóm nghiên cứu xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy đối với các học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Theo cách tiếp cận CDIO với các sản phẩm: Đề cương chi tiết học phần theo CDIO phiên bản 2, bài giảng điện tử, ngân hàng câu hỏi, mô tả kỹ thuật đề thi. Nhóm đã ứng dụng học liệu này cùng với việc đổi mới phương pháp giảng dạy bước đầu đã mang lại những hiệu quả nhất định trong quá trình dạy - học.

Trên cơ sở đó, Đề tài đã tổng kết quá trình thực nghiệm và đề xuất một số khuyến nghị trong việc xây dựng học liệu nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần Lý luận chính trị, pháp luật tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường: “Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần Lý luận chính trị theo mô hình CDIO tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội” Hội đồng nghiệm thu do TS. Nguyễn Anh Tuấn làm chủ tịch

Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Nhóm tác giả đã hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra. Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá Đề tài đạt loại Khá.

  • Thứ Sáu, 19:38 01/01/2021

Tags:

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thứ Năm, 10:43 30/07/2020
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Thứ Năm, 17:10 23/07/2020
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Thứ Bảy, 15:33 27/06/2020
Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Thứ Sáu, 16:27 03/01/2020
Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:52 02/01/2020

Các bài đã đăng

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Thiết kế, chế tạo bộ thí nghiệm khảo sát thông số làm việc của các cảm biến và ECU động cơ”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Thiết kế, chế tạo bộ thí nghiệm khảo sát thông số làm việc của các cảm biến và ECU động cơ”

Thứ Năm, 15:57 04/03/2021
Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường do PGS.TS. Phạm Thị Minh Huệ chủ nhiệm

Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường do PGS.TS. Phạm Thị Minh Huệ chủ nhiệm

Thứ Năm, 15:37 04/03/2021
Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH tỉnh Hà Tĩnh: “Nghiên cứu ứng dụng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic trong bảo quản quả cam, bưởi tại Hà Tĩnh”

Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH tỉnh Hà Tĩnh: “Nghiên cứu ứng dụng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic trong bảo quản quả cam, bưởi tại Hà Tĩnh”

Thứ Ba, 14:12 16/02/2021
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài thuộc chương trình KC 08 do TS. Phạm Thị Mai Hương chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài thuộc chương trình KC 08 do TS. Phạm Thị Mai Hương chủ nhiệm

Thứ Ba, 16:11 02/02/2021
Nghiệm thu sách hướng dẫn “Thực hành mài”

Nghiệm thu sách hướng dẫn “Thực hành mài”

Thứ Năm, 15:29 21/01/2021
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hoá cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hoá cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Thứ Sáu, 19:35 01/01/2021
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo Bộ thí nghiệm Vật lí: “Khảo sát chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo Bộ thí nghiệm Vật lí: “Khảo sát chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng”

Thứ Sáu, 18:20 01/01/2021
Nghiệm thu giáo trình "Kỹ thuật CNC"

Nghiệm thu giáo trình "Kỹ thuật CNC"

Thứ Sáu, 11:29 01/01/2021
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Tho chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Tho chủ nhiệm

Thứ Tư, 18:17 23/12/2020
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Nghiên cứu chế tạo máy tạo dung dịch nano bạc bằng công nghệ plasma điện hóa sử dụng trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản’’

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Nghiên cứu chế tạo máy tạo dung dịch nano bạc bằng công nghệ plasma điện hóa sử dụng trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản’’

Thứ Tư, 17:54 16/12/2020

Video giới thiệu