Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Tho chủ nhiệm

Ngày 23/12/2020, Nhà trường tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Nghiên cứu lựa chọn vải dệt thoi đáp ứng tính thấm hút và thoáng khí dùng cho quần áo bảo hộ lao động sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”. Đề tài do TS. Lưu Thị Tho - Phó Trưởng khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Tho chủ nhiệm
TS. Lưu Thị Tho thay mặt nhóm tác giả báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài

Đề tài tập trung nghiên cứu, lựa chọn 03 mẫu vải dệt thoi vân chéo đáp ứng tính thấm hút và thoáng khí, phù hợp để may trang phục bảo hộ lao động cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thực hiện Đề tài, nhóm tác giả đã nghiên cứu: tổng quan các vấn đề về quần áo bảo hộ lao động, vải dệt thoi, khả năng thấm hút và thoáng khí của 03 mẫu vải đã sử dụng may quần áo bảo hộ lao động cho sinh viên của Trường.

Sau quá trình nghiên cứu, Đề tài đã đạt được một số kết quả sau: (1) Xác định được một số thông số cấu trúc của vải sử dụng trong nghiên cứu. (2) Xác định được khả năng thấm hút và khả năng thoáng khí của 03 mẫu vải đã sử dụng để may quần áo bảo hộ lao động cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. (3) Nêu được sự ảnh hưởng của kiểu dệt, chất liệu, khối lượng vải tới khả năng thấm hút và khả năng thoáng khí của vải. (4) Lựa chọn được 03 loại vải phù hợp để may quần áo bảo hộ lao động cho sinh viên ngành Cơ khí, Ô tô, Điện tử của Trường đáp ứng khả năng thấm hút và thoáng khí.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Tho chủ nhiệmToàn cảnh Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS. Phạm Văn Bổng làm chủ tịch

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài “Nghiên cứu lựa chọn vải dệt thoi đáp ứng tính thấm hút và thoáng khí dùng cho quần áo bảo hộ lao động sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội” có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Nội dung nghiên cứu của Đề tài phù hợp với mục tiêu đặt ra. Hội đồng nhất trí nghiệm thu và đánh giá đề tài xếp loại Khá.

  • Thứ Tư, 18:17 23/12/2020

Tags: