Thông báo số 1 Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ XVI - Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin (The National Conference on Fundamental and Applied IT Research (FAIR'2023)

Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ XVI - Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin
(The National Conference on Fundamental and Applied IT Research (FAIR'2023)

Mục đích Hội nghị: Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ thông tin tại
Việt Nam.

Thời gian tổ chức: ngày 28-29/9/2023.

Đơn vị tổ chức: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng.

Địa điểm tổ chức: Đà Nẵng.

Chi tiết Thông báo

  • Thứ Sáu, 11:12 10/03/2023

Tags:

Tin tiêu điểm

Hội thảo Quốc gia lần thứ 25 “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (VNICT 2022)

Hội thảo Quốc gia lần thứ 25 “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (VNICT 2022)

Thứ Năm, 18:30 08/12/2022
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Thứ Bảy, 14:16 30/10/2021
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thứ Năm, 10:43 30/07/2020
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Thứ Năm, 17:10 23/07/2020
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Thứ Bảy, 15:33 27/06/2020

Các bài đã đăng

Thông báo Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ"

Thứ Sáu, 13:47 10/03/2023

Thư mời viết bài tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế "Thương mại và phân phối" lần thứ 4 năm 2023

Thứ Hai, 15:10 07/11/2022

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc tế ICISN 2023

Thứ Năm, 15:09 06/10/2022

Thư mời viết bài tham gia Hội thảo quốc tế VEAM 2022

Thứ Năm, 14:37 06/10/2022

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế lần thứ 3 Nghiên cứu về quản lý và công nghệ (ICRMAT 2022)

Thứ Hai, 14:52 13/06/2022

Thông báo Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học quốc tế "Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"

Thứ Sáu, 16:23 03/06/2022

Video giới thiệu