Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Sơn La

Sáng ngày 24/12/2019, Hội đồng khoa học Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội do PGS.TS Phạm Văn Bổng làm chủ tịch đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Sơn La: “Nghiên cứu quy trình bảo quản các loại quả: Xoài, Nhãn, Mận bằng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic tại tỉnh Sơn La”. Đề tài do PGS.TS Nguyễn Văn Lợi - Viện Công nghệ HaUI chủ nhiệm.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Sơn LaPGS.TS. Nguyễn Văn Lợi báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu

Thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi trình bày tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ trước Hội đồng nghiệm thu. Đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung như sau:

Đã xác định được thời điểm thu hoạch thích hợp cho quá trình bảo quản đối với quả: Xoài, Nhãn, Mận. Đã xác định được tỷ lệ 10g saponin/80g, chitosan/40ml, axit axetic/4000ml nước, sử dụng được cho mẻ 80kg quả Xoài (80kg quả Mận) (70kg quả Nhãn).

Bên cạnh dó, nhóm đã xây dựng được quy trình công nghệ bảo quản quả Xoài, Nhãn, Mận; Xây dựng được mô hình bảo quản quả Xoài, Nhãn, Mận bằng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic tại tỉnh Sơn La

Đề tài đã đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, môi trường của quy trình công nghệ bảo quản quả Xoài, Nhãn, Mận bằng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic, ứng dụng nhân rộng kết quả nghiên cứu của đề tài.

Nhóm nghiên cứu đã tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật và 01 hội thảo khoa học về quy trình công nghệ bảo quản quả Xoài, Nhãn, Mận bằng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Hội đồng nghiệm thu đánh Đề tài có ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn cao. Hội đồng thống nhất nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Nghiên cứu quy trình bảo quản các loại quả: Xoài, Nhãn, Mận bằng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic tại tỉnh Sơn La”. Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện kết quả Đề tài trước khi tiến hành nghiệm thu cấp cao hơn.

  • Thứ Ba, 16:50 07/01/2020

Tags:

Tin tiêu điểm

Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Thứ Sáu, 16:27 03/01/2020
Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:52 02/01/2020
Hội thảo khoa học Quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

Hội thảo khoa học Quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

Thứ Năm, 15:22 12/12/2019
Hội thảo khoa học: “Thông tin và Dịch vụ sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, phát triển”

Hội thảo khoa học: “Thông tin và Dịch vụ sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, phát triển”

Thứ Tư, 16:02 30/10/2019
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Vũ Minh Tân chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Vũ Minh Tân chủ nhiệm

Thứ Tư, 15:52 09/10/2019

Các bài đã đăng

Nghiệm thu giáo trình "Hành vi tổ chức"

Nghiệm thu giáo trình "Hành vi tổ chức"

Thứ Tư, 15:04 18/03/2020
Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH tỉnh Hòa Bình: “Nghiên cứu xây dựng quy trình bảo quản cam Cao Phong tại tỉnh Hòa Bình bằng màng phủ sinh học”

Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH tỉnh Hòa Bình: “Nghiên cứu xây dựng quy trình bảo quản cam Cao Phong tại tỉnh Hòa Bình bằng màng phủ sinh học”

Thứ Tư, 14:19 18/03/2020
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Hà Mạnh Đào chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Hà Mạnh Đào chủ nhiệm

Thứ Sáu, 18:20 13/03/2020
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu giải pháp chế tạo trục vít Cycloid trên máy CNC 5 trục”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu giải pháp chế tạo trục vít Cycloid trên máy CNC 5 trục”

Thứ Sáu, 17:44 13/03/2020
Nghiệm thu giáo trình "Giáo dục chính trị"

Nghiệm thu giáo trình "Giáo dục chính trị"

Thứ Năm, 17:20 06/02/2020
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Ba, 16:24 07/01/2020
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Công Thương do PGS.TS. Phạm Văn Bổng chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Công Thương do PGS.TS. Phạm Văn Bổng chủ nhiệm

Chủ Nhật, 19:55 05/01/2020
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Công Thương do PGS.TS. Phạm Văn Đông chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Công Thương do PGS.TS. Phạm Văn Đông chủ nhiệm

Chủ Nhật, 19:17 05/01/2020
Nghiệm thu sách hướng dẫn “Atlas đồ gá”

Nghiệm thu sách hướng dẫn “Atlas đồ gá”

Chủ Nhật, 08:29 05/01/2020

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ điều khiển gương chiếu cạnh tích cực”

Thứ Bảy, 09:12 04/01/2020

Video giới thiệu