Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu tính tự chủ khi học tiếng Anh trong môi trường học kết hợp của sinh viên đại học không chuyên ngữ tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

Đề tài do ThS. Hoàng Thị Hương Giang, trường Ngoại ngữ - Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội làm chủ nhiệm đã được nghiệm thu ngày 19/6/2024. PGS.TS. Phạm Văn Đông, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu tính tự chủ khi học tiếng Anh trong môi trường học kết hợp của sinh viên đại học không chuyên ngữ tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

ThS. Hoàng Thị Hương Giang thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả đề tài

Đề tài nghiên cứu tổng quan cơ sở lý thuyết về tính tự chủ của người học; nhận thức của người học không chuyên ngữ tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về tính tự chủ trong việc học Tiếng Anh; mức độ sẵn sàng học tập tự chủ và mức độ tự tin vào năng lực tự chủ trong học tập của người học; cách người học học tập tự chủ trong môi trường học kết hợp; mức ảnh hưởng của các yếu tố nhân khẩu học đến tự chủ của người học và mối tương quan giữa các khía cạnh khác nhau của tự chủ trong học tập. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao tính tự chủ giúp người học hệ đại học không chuyên học tốt môn tiếng Anh theo phương pháp kết hợp.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu tính tự chủ khi học tiếng Anh trong môi trường học kết hợp của sinh viên đại học không chuyên ngữ tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

PGS.TS. Phạm Văn Đông, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài có tính cấp thiết. Đây cũng là một trong những đề tài đầu tiên nghiên cứu về tính tự chủ của người học trong môi trường học tập kết hợp, có đóng góp vào lĩnh vực nghiên cứu phương pháp kết hợp và tính chủ động trong đào tạo ngoại ngữ đối với sinh viên đại học không chuyên ngữ như Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Đề tài được Hội đồng đánh giá loại Khá./.

  • Thứ Sáu, 16:11 21/06/2024

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

ĐT2-HaUI đạt giải Nhất cuộc thi robocon cấp Trường năm 2023

ĐT2-HaUI đạt giải Nhất cuộc thi robocon cấp Trường năm 2023

Thứ Tư, 15:54 05/04/2023
Hội thảo Quốc gia lần thứ 25 “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (VNICT 2022)

Hội thảo Quốc gia lần thứ 25 “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (VNICT 2022)

Thứ Năm, 18:30 08/12/2022
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Thứ Bảy, 14:16 30/10/2021
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thứ Năm, 10:43 30/07/2020
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Thứ Năm, 17:10 23/07/2020

Các bài đã đăng

Hội thảo “Hoạt động sáng chế dưới góc nhìn của Triz”

Hội thảo “Hoạt động sáng chế dưới góc nhìn của Triz”

Thứ Sáu, 20:55 05/07/2024
Hội nghị HaUI lần thứ VIII Thúc đẩy hoạt động Khoa học - Công nghệ là động lực, là năng lực nội sinh của quá trình đổi mới, sáng tạo

Hội nghị HaUI lần thứ VIII Thúc đẩy hoạt động Khoa học - Công nghệ là động lực, là năng lực nội sinh của quá trình đổi mới, sáng tạo

Thứ Ba, 21:45 02/07/2024
Xu hướng mới về công nghệ trong lĩnh vực Năng lượng - Điện tử - Tự động hóa

Xu hướng mới về công nghệ trong lĩnh vực Năng lượng - Điện tử - Tự động hóa

Thứ Bảy, 12:52 22/06/2024
Nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường: “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cảm biến đo độ dày màng mỏng ứng dụng trong y sinh”

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường: “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cảm biến đo độ dày màng mỏng ứng dụng trong y sinh”

Thứ Sáu, 17:55 21/06/2024
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trong dạy học kết hợp các học phần Lý luận chính trị”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trong dạy học kết hợp các học phần Lý luận chính trị”

Thứ Sáu, 16:06 21/06/2024
“Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam: vai trò của định hướng kinh doanh có trách nhiệm”

“Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam: vai trò của định hướng kinh doanh có trách nhiệm”

Thứ Tư, 17:04 19/06/2024
Nghiệm thu đề tài Khoa học & Công nghệ cấp trường: Nghiên cứu xây dựng thuật toán điều khiển phi tuyến ổn định tốc độ cho hệ truyền động động cơ từ trở thiếu cảm biến

Nghiệm thu đề tài Khoa học & Công nghệ cấp trường: Nghiên cứu xây dựng thuật toán điều khiển phi tuyến ổn định tốc độ cho hệ truyền động động cơ từ trở thiếu cảm biến

Thứ Sáu, 11:16 07/06/2024
Nghiệm thu giáo trình “Điều khiển Robot công nghiệp” và sách hướng dẫn “Bài tập Điện tử công suất”

Nghiệm thu giáo trình “Điều khiển Robot công nghiệp” và sách hướng dẫn “Bài tập Điện tử công suất”

Thứ Tư, 10:37 05/06/2024
Nghiệm thu giáo trình “Quản trị thương hiệu”

Nghiệm thu giáo trình “Quản trị thương hiệu”

Thứ Tư, 08:23 05/06/2024

Video giới thiệu