Nghiệm thu giáo trình "Toán rời rạc"

Ngày 21/1/2021, tại Phòng hội thảo tầng 6, nhà A1, Nhà trường tổ chức đánh giá, nghiệm thu giáo trình “Toán rời rạc” do TS. Nguyễn Văn Thiện - Trưởng phòng Tổ chức làm chủ biên. Nhóm biên soạn còn có các giảng viên: Chu Thị Quyên, Vũ Thị Tuyết Mai, Mai Thanh Hồng, Nguyễn Văn Thắng. Hội đồng nghiệm thu giáo trình gồm 5 thành viên do TS. Đặng Trọng Hợp, Trưởng khoa Công nghệ thông tin làm chủ tịch.

Nghiệm thu giáo trình `Toán rời rạc`Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu giáo trình

Giáo trình Toán rời rạc được biên soạn theo chương trình môn học Toán rời rạc cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Giáo trình gồm 4 chương, cung cấp các kiến thức cơ bản về: Đại số logic, kỹ thuật đếm, quan hệ, đồ thị.

Tại buổi họp nghiệm thu, đại diện nhóm tác giả đã trình bày tóm tắt mục đích, ý nghĩa cũng như các nội dung cơ bản của giáo trình. Các thành viên hội đồng đã nhận xét, đánh giá, góp ý và đặt các câu hỏi chất vấn cho nhóm tác giả.

Kết luận buổi nghiệm thu, chủ tịch hội đồng đã tổng hợp những ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trong giáo trình. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu và thống nhất nghiệm thu giáo trình và yêu cầu nhóm tác giả chỉnh sửa hoàn thiện để xuất bản đưa vào làm tài liệu học tập, giảng dạy.

Hội đồng thẩm định, nghiệm thu đánh giá giáo trình được biên soạn công phu, đầy đủ, bố cục hợp lý. Nội dung giáo trình phù hợp với mục tiêu, chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu và thống nhất nghiệm thu giáo trình Toán rời rạc, đề nghị cho phép xuất bản, phát hành để làm tài liệu giảng dạy, học tập cho giảng viên, sinh viên khoa Công nghệ thông tin của Trường.

  • Thứ Năm, 10:22 21/01/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thứ Năm, 10:43 30/07/2020
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Thứ Năm, 17:10 23/07/2020
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Thứ Bảy, 15:33 27/06/2020
Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Thứ Sáu, 16:27 03/01/2020
Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:52 02/01/2020

Các bài đã đăng

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Thiết kế, chế tạo bộ thí nghiệm khảo sát thông số làm việc của các cảm biến và ECU động cơ”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Thiết kế, chế tạo bộ thí nghiệm khảo sát thông số làm việc của các cảm biến và ECU động cơ”

Thứ Năm, 15:57 04/03/2021
Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường do PGS.TS. Phạm Thị Minh Huệ chủ nhiệm

Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường do PGS.TS. Phạm Thị Minh Huệ chủ nhiệm

Thứ Năm, 15:37 04/03/2021
Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH tỉnh Hà Tĩnh: “Nghiên cứu ứng dụng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic trong bảo quản quả cam, bưởi tại Hà Tĩnh”

Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH tỉnh Hà Tĩnh: “Nghiên cứu ứng dụng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic trong bảo quản quả cam, bưởi tại Hà Tĩnh”

Thứ Ba, 14:12 16/02/2021
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài thuộc chương trình KC 08 do TS. Phạm Thị Mai Hương chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài thuộc chương trình KC 08 do TS. Phạm Thị Mai Hương chủ nhiệm

Thứ Ba, 16:11 02/02/2021
Nghiệm thu sách hướng dẫn “Thực hành mài”

Nghiệm thu sách hướng dẫn “Thực hành mài”

Thứ Năm, 15:29 21/01/2021
Nghiệm thu giáo trình, tài liệu tham khảo do khoa Công nghệ hóa biên soạn

Nghiệm thu giáo trình, tài liệu tham khảo do khoa Công nghệ hóa biên soạn

Thứ Ba, 14:10 12/01/2021

Nghiệm thu giáo trình, tài liệu tham khảo do khoa Điện biên soạn

Thứ Tư, 16:17 06/01/2021
Nghiệm thu giáo trình “Toán giải tích”

Nghiệm thu giáo trình “Toán giải tích”

Chủ Nhật, 15:08 03/01/2021
Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường: “Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần Lý luận chính trị theo mô hình CDIO tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường: “Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần Lý luận chính trị theo mô hình CDIO tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

Thứ Sáu, 19:38 01/01/2021
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hoá cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hoá cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Thứ Sáu, 19:35 01/01/2021

Video giới thiệu