“Nghiên cứu tổng hợp hydroxit lớp kép chứa Cu, Co, Fe ứng dụng làm xúc tác xử lý kháng sinh trong môi trường nước”

Đề tài được nghiệm thu ngày 30/ 01/2024 do PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng và nhóm nghiên cứu thực hiện.

“Nghiên cứu tổng hợp hydroxit lớp kép chứa Cu, Co, Fe ứng dụng làm xúc tác xử lý kháng sinh trong môi trường nước”

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học.

Kháng sinh là chất hữu cơ gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với tài nguyên nước. Các hợp chất này có cấu trúc phức tạp và khó phân hủy sinh học, khó loại bỏ khỏi nguồn nước bằng các phương pháp xử lý truyền thống. Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã thực hiện tổng hợp vật liệu CuCoFe - LDH ba thành phần có tỷ lệ Cu/Co và (Cu+Co)/Fe khác nhau bằng phương pháp thủy nhiệt, ứng dụng làm xúc tác phân hủy kháng sinh trong nước, góp phần tạo ra vật liệu xúc tác có khả năng xử lý được ô nhiễm kháng sinh trong môi trường nước, làm giảm thiểu tác hại đến môi trường nước thải trước khi thải ra hệ thống nước thải chung của khu đô thị, khu dân cư.

“Nghiên cứu tổng hợp hydroxit lớp kép chứa Cu, Co, Fe ứng dụng làm xúc tác xử lý kháng sinh trong môi trường nước”

PGS.TS. Vũ Minh Tân - Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả đề tài có tính cấp thiết và ứng dụng thực tiễn, có khả năng xử lý được một phần tác hại của ô nhiễm kháng sinh đến môi trường nước. Các sản phẩm của đề tài còn là tài liệu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa Công nghệ Hóa.

“Nghiên cứu tổng hợp hydroxit lớp kép chứa Cu, Co, Fe ứng dụng làm xúc tác xử lý kháng sinh trong môi trường nước”

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh và các ủy viên trong Hội đồng nhận xét đề tài.

Các thành viên hội đồng đã nhận xét, yêu cầu làm rõ một số nội dung đồng thời đóng góp ý kiến cho nhóm nghiên cứu. Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài loại khá./.

  • Thứ Tư, 11:23 31/01/2024

Tin tiêu điểm

ĐT2-HaUI đạt giải Nhất cuộc thi robocon cấp Trường năm 2023

ĐT2-HaUI đạt giải Nhất cuộc thi robocon cấp Trường năm 2023

Thứ Tư, 15:54 05/04/2023
Hội thảo Quốc gia lần thứ 25 “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (VNICT 2022)

Hội thảo Quốc gia lần thứ 25 “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (VNICT 2022)

Thứ Năm, 18:30 08/12/2022
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Thứ Bảy, 14:16 30/10/2021
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thứ Năm, 10:43 30/07/2020
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Thứ Năm, 17:10 23/07/2020

Các bài đã đăng

“Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình thiết bị định vị GNSS đo động thời gian thực”

“Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình thiết bị định vị GNSS đo động thời gian thực”

Thứ Năm, 15:11 01/02/2024
“Nghiên cứu quy trình nước uống lên men từ chuối sử dụng hệ cộng sinh giữa nấm men và vi khuẩn”

“Nghiên cứu quy trình nước uống lên men từ chuối sử dụng hệ cộng sinh giữa nấm men và vi khuẩn”

Thứ Tư, 11:58 31/01/2024
Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 5: Nghiên cứu về quản lý và đổi mới công nghệ 2024 (The 5th International Conference on Research in Management and Technovation– ICRMAT 2024)

Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 5: Nghiên cứu về quản lý và đổi mới công nghệ 2024 (The 5th International Conference on Research in Management and Technovation– ICRMAT 2024)

Thứ Hai, 08:15 29/01/2024
Nghiệm thu giáo trình “Thị trường tài chính”

Nghiệm thu giáo trình “Thị trường tài chính”

Thứ Sáu, 13:57 26/01/2024
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí và chức danh Phó Giáo sư

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí và chức danh Phó Giáo sư

Thứ Sáu, 09:40 26/01/2024
Nghiệm thu giáo trình “Kinh doanh khách sạn”

Nghiệm thu giáo trình “Kinh doanh khách sạn”

Thứ Tư, 09:09 24/01/2024
Nghiệm thu giáo trình “Phương pháp tính”

Nghiệm thu giáo trình “Phương pháp tính”

Thứ Sáu, 16:19 19/01/2024

Video giới thiệu