Thông báo Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ"

Hội thảo khoa học quốc gia "Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ"

Nội dung Hội thảo:

- Cơ chế, chính sách cần hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi vào việc đầu tư nguồn lực cho giáo dục đại học (GDĐH) trong bối cảnh tự chủ;
- Đầu tư cho GDĐH là đầu tư phát triển: Vai trò của Nhà nước về nguồn lực cho GDĐH;
- Nguồn lực con người cho GDĐH trong bối cảnh tự chủ;
- Nguồn lực tài chính cho GDĐH trong bối cảnh tự chủ;
- Quyền tự chủ đại học và Nghị định 60 về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
- Phát triển GDĐH ngoài công lập trong thị trường dịch vụ GDĐH;
- Triển khai mô hình PPP trong GDĐH; cơ hội, thách thức và rào cản;
- Tăng cường hợp tác quốc tế trong GDĐH;
- Các vấn đề liên quan.

Thời gian tổ chức: 7h45 - 17h00 ngày 12/5/2023 - Thứ 6.

Đơn vị tổ chức: Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Đại học Cần Thơ.

Địa điểm tổ chức: Hội trường Đại học Cần Thơ, khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Chi tiết Thông báo

  • Thứ Sáu, 13:47 10/03/2023

Tags:

Tin tiêu điểm

Hội thảo Quốc gia lần thứ 25 “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (VNICT 2022)

Hội thảo Quốc gia lần thứ 25 “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (VNICT 2022)

Thứ Năm, 18:30 08/12/2022
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ V

Thứ Bảy, 14:16 30/10/2021
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thứ Năm, 10:43 30/07/2020
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Thứ Năm, 17:10 23/07/2020
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Thứ Bảy, 15:33 27/06/2020

Các bài đã đăng

Thông báo số 1 Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ XVI - Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin (The National Conference on Fundamental and Applied IT Research (FAIR'2023)

Thứ Sáu, 11:12 10/03/2023

Thư mời viết bài tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế "Thương mại và phân phối" lần thứ 4 năm 2023

Thứ Hai, 15:10 07/11/2022

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc tế ICISN 2023

Thứ Năm, 15:09 06/10/2022

Thư mời viết bài tham gia Hội thảo quốc tế VEAM 2022

Thứ Năm, 14:37 06/10/2022

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế lần thứ 3 Nghiên cứu về quản lý và công nghệ (ICRMAT 2022)

Thứ Hai, 14:52 13/06/2022

Video giới thiệu