Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài thuộc chương trình KC 08 do TS. Phạm Thị Mai Hương chủ nhiệm

Chiều 2/2/2021, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài: “Nghiên cứu xử lý xỉ thải từ sản xuất phốt pho vàng (Lào Cai) làm vật liệu không nung, kết cấu nền ứng dụng trong xây dựng, đường giao thông bằng chất kết dính vô cơ không sử dụng xi măng”. Đề tài do TS. Phạm Thị Mai Hương – Trưởng khoa Công nghệ hóa chủ nhiệm. Hội đồng do PGS.TS. Phạm Văn Bổng - Phó Hiệu trưởng làm Chủ tịch.

Mục tiêu của Đề tài là nghiên cứu xử lý xỉ thải từ quá trình sản xuất phốt pho vàng Lào Cai làm vật liệu không nung, làm kết cấu nền ứng dụng trong xây dựng, đường giao thông bằng chất kết dính vô cơ không sử dụng xi măng.

Thay mặt, nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài, TS. Phạm Thị Mai Hương đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ trước hội đồng nghiệm thu. Cụ thể, Đề tài đã thực hiện các nội dung sau:

(1) Khảo sát đánh giá hiện trạng xỉ thải phốt pho của 6 Nhà máy sản xuất phốt pho tại khu Công nghiệp Tằng Lỏong, Lào Cai.

(2) Đánh giá chất lượng xỉ thải phục vụ nghiên cứu bằng các phương pháp phân tích X-Ray, phân tích công cụ, mẫu xỉ lựa chọn là mẫu xỉ tại Công ty cổ phần phốt pho vàng Lào Cai.

(3) Nghiên cứu chất kết dính vô cơ không sử dụng xi măng từ khoáng sét là cao lanh, bentonit, trường thạch phối trộn với vôi, xút.

(4) Đã nghiên cứu xử lý thành công các thành phần tồn dư trong xỉ thải như phốt pho (dạng phốt phát tan), flo, một số thành phần khác bằng phương pháp đóng rắn với cao lanh, vôi, trong đó vôi 40% so với cao lanh, cao lanh 20% so với lượng xỉ phốt pho.

(5) Nghiên cứu khả năng tự đóng rắn của xỉ thải với nước, vôi hoặc xút.

(6) Khảo sát ảnh hưởng của các thành phần trong xỉ đến chất lượng vật liệu đóng rắn.

(7) Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm gạch không nung đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường thứ cấp trong PTN.

(8) Đề xuất quy trình xử lý bụi trong quá trình sản xuất, xử lý nước thải từ quá trình sản xuất, đảm bảo quá trình sản xuất lâu dài, an toàn môi trường.

(9) Sản xuất thử nghiệm 1400 viên gạch đạt tiêu chuẩn chất lượng Gạch bê tông theo TCVN 6477:2016

(10) Đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật của các sản phẩm đề tài.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài thuộc chương trình KC 08 do TS. Phạm Thị Mai Hương chủ nhiệmTS. Phạm Thị Mai Hương báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài có ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn cao. Đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo đúng hợp đồng và thuyết minh đã được phê duyệt. Đề tài đã đạt được đầy đủ các chủng loại sản phẩm theo đặt hàng, một số sản phẩm vượt so với đăng ký, chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu. Sản phẩm của Đề tài có tính ứng dụng cao, có khả năng đi vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế và môi trường.

Hội đồng thống nhất nghiệm thu cơ sở đề tài “Nghiên cứu xử lý xỉ thải từ sản xuất phốt pho vàng (Lào Cai) làm vật liệu không nung, kết cấu nền ứng dụng trong xây dựng, đường giao thông bằng chất kết dính vô cơ không sử dụng xi măng”. Hội đồng đề nghị nhóm tác giả nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng kết để nghiệm thu cấp cao hơn.

  • Thứ Ba, 16:11 02/02/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thứ Năm, 10:43 30/07/2020
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Thứ Năm, 17:10 23/07/2020
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Thứ Bảy, 15:33 27/06/2020
Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Thứ Sáu, 16:27 03/01/2020
Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:52 02/01/2020

Các bài đã đăng

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Thiết kế, chế tạo bộ thí nghiệm khảo sát thông số làm việc của các cảm biến và ECU động cơ”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Thiết kế, chế tạo bộ thí nghiệm khảo sát thông số làm việc của các cảm biến và ECU động cơ”

Thứ Năm, 15:57 04/03/2021
Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường do PGS.TS. Phạm Thị Minh Huệ chủ nhiệm

Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường do PGS.TS. Phạm Thị Minh Huệ chủ nhiệm

Thứ Năm, 15:37 04/03/2021
Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH tỉnh Hà Tĩnh: “Nghiên cứu ứng dụng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic trong bảo quản quả cam, bưởi tại Hà Tĩnh”

Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH tỉnh Hà Tĩnh: “Nghiên cứu ứng dụng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic trong bảo quản quả cam, bưởi tại Hà Tĩnh”

Thứ Ba, 14:12 16/02/2021
Nghiệm thu sách hướng dẫn “Thực hành mài”

Nghiệm thu sách hướng dẫn “Thực hành mài”

Thứ Năm, 15:29 21/01/2021
Nghiệm thu giáo trình "Toán rời rạc"

Nghiệm thu giáo trình "Toán rời rạc"

Thứ Năm, 10:22 21/01/2021
Nghiệm thu giáo trình, tài liệu tham khảo do khoa Công nghệ hóa biên soạn

Nghiệm thu giáo trình, tài liệu tham khảo do khoa Công nghệ hóa biên soạn

Thứ Ba, 14:10 12/01/2021

Nghiệm thu giáo trình, tài liệu tham khảo do khoa Điện biên soạn

Thứ Tư, 16:17 06/01/2021
Nghiệm thu giáo trình “Toán giải tích”

Nghiệm thu giáo trình “Toán giải tích”

Chủ Nhật, 15:08 03/01/2021

Video giới thiệu