Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam ”

Ngày 20/08/2020, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: ‘‘Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam ”. Đề tài do PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng - Trưởng khoa Kế toán Kiểm toán chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam ”

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đo lường chất lượng lợi nhuận theo khía cạnh khác nhau; nghiên cứu mức độ, chiều ảnh hưởng của chất lượng lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam.

Thực hiện Đề tài, nhóm tác giả sử dụng dữ liệu bảng với 3910 quan sát tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2010 đến 2018 theo phương pháp phân tích hồi quy. Kết quả cho thấy chất lượng lợi nhuận khi đo lường trong hầu hết các khía cạnh có quan hệ thuần chiều đến tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu, trong khi đó biến chất lượng lợi nhuận đo lường theo khía cạnh dồn tích có quan hệ ngược đến tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu.

Dựa trên kết quả nghiên cứu thực tế tại các doanh nghiệp, nhóm tác giả đã đề xuất các kiến nghị nhằm tăng tích hữu ích của chất lượng lợi nhuận, tỷ suất sinh lợi cổ phiếu.

Các kết quả nghiên cứu, sản phẩm và bộ dữ liệu của Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo hữu ích trong nghiên cứu tình huống, thực nghiệm, thực hành các học phần như: Phân tích báo cáo tài chính; nghiên cứu và ứng dụng trong kế toán kiểm toán; định giá doanh nghiệp…

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, TS. Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Nhóm tác giả hoàn thành đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ và mục tiêu đề ra. Hội đồng thống nhất nghiệm thu Đề tài và xếp loại Xuất sắc.

  • Thứ Năm, 15:17 20/08/2020

Tags:

Tin tiêu điểm

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thứ Năm, 10:43 30/07/2020
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Thứ Năm, 17:10 23/07/2020
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ IV

Thứ Bảy, 15:33 27/06/2020
Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

Thứ Sáu, 16:27 03/01/2020
Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:52 02/01/2020

Các bài đã đăng

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường ‘‘Nghiên cứu công nghệ thu hồi kim loại Cu, Ag từ bản mạch điện tử sử dụng phoi sắt phế liệu”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường ‘‘Nghiên cứu công nghệ thu hồi kim loại Cu, Ag từ bản mạch điện tử sử dụng phoi sắt phế liệu”

Thứ Tư, 15:55 26/08/2020
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu mối quan hệ giữa mức độ công bố thông tin phát triển bền vững và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam ”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu mối quan hệ giữa mức độ công bố thông tin phát triển bền vững và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam ”

Thứ Năm, 16:08 20/08/2020
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thứ Năm, 10:43 30/07/2020
Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ XI

Thứ Năm, 17:10 23/07/2020
Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường do PGS.TS. Phạm Văn Đông chủ nhiệm

Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường do PGS.TS. Phạm Văn Đông chủ nhiệm

Thứ Hai, 16:25 13/07/2020
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu và chế tạo máy tách hạt từ bông hạt chia (Salvia)”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu và chế tạo máy tách hạt từ bông hạt chia (Salvia)”

Thứ Ba, 16:20 07/07/2020
Nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020

Nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020

Thứ Hai, 15:04 06/07/2020

Video giới thiệu