Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Ứng dụng bất đẳng thức biến phân vào mô hình bài toán cân bằng giao thông”

Sáng 25/6/2021, Nhà trường tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Ứng dụng bất đẳng thức biến phân vào mô hình bài toán cân bằng giao thông”. Đề tài do TS. Vũ Văn Đồng - Giảng viên khoa Khoa học cơ bản chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Ứng dụng bất đẳng thức biến phân vào mô hình bài toán cân bằng giao thông”TS. Vũ Văn Đồng báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài trước Hội đồng

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu một số vấn đề định tính bài toán bất đẳng thức biến phân nửa afine và ứng dụng của nó trong một số bài toán cân bằng. Việc nghiên cứu mở rộng đề tài này sẽ là vấn đề rất cần thiết đối với việc học toán ở các trường đại học nói chung và trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nói riêng.

Thực hiện đề tài, nhóm tác giả đã tổng quan các tài liệu liên quan đến bài toán bất đẳng thức biến phân, một số mô hình bài toán cân bằng dẫn đến bài toán bất đẳng thức biến phân. Nhóm nghiên cứu đã vận dụng các kiến thức về giải tích biến phân, giải tích đa trị, giải tích lồi, giải tích hàn để chứng minh các kết quả về sự tồn tại nghiệm và tính ổn định nghiệm của một lớp bài toán bất đẳng thức biến phân. Nhóm đã áp dụng các kết quả nghiên cứu vào mô hình bài toán cân bằng kinh tế và giao thông.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được đăng tải 01 bài báo trên Tạp chí Taiwannese Journal of Mathematics, thuộc danh mục ISI, Q2 và 01 bài báo trên Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Ứng dụng bất đẳng thức biến phân vào mô hình bài toán cân bằng giao thông”TS. Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận buổi nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài có tính khoa học và thực tiễn. Các kết quả nghiên cứu và sản phẩm của đề tài mang tính thời sự, góp phần làm sáng tỏ tầm quan trọng và ứng dụng của bất đẳng thức biến phân vào mô hình bài toán cân bằng kinh tế và bài toán cân bằng giao thông. Đề tài đã hoàn thành tốt những nội dung, nhiệm vụ và mục tiêu đề ra của một đề tài cấp trường. Hội đồng nghiệm thu thống nhất nghiệm thu Đề tài và xếp loại Khá.

  • Thứ Sáu, 22:47 25/06/2021

Tags: